ผลิตภัณฑ์กันไฟลามสำหรับรอยต่องานก่อสร้าง
Construction Joint Fire Barrier Composite Sheets, Mortar and Pillows Fire Barrier Devices Fire Barrier Endothermic Mat Fire Barrier Grease and Air Duct Wraps Fire Barrier Moldable Putty Fire Barrier Packing Material Fire Barrier Plastic Pipe, Collars and Accessories Fire Barrier Sealants Fire Blocks Fire-Rated Gasket Materials FireDam Spray Firestop Identification Labels Mortar Packing Material Sealant FD 150+ Sealants Smoke and Sound Sealant Through Penetration Fire Stops Water Tight Sealant 1000 NS Water Tight Sealant 1003 SL บทความ เรื่องทั่วไป

ผลิตภัณฑ์กันไฟลามสำหรับรอยต่องานก่อสร้าง (Construction Joints)

ผลิตภัณฑ์กันไฟลามสำหรับรอยต่องานก่อสร้าง (Construction Joints)

ผลิตภัณฑ์กันไฟลามสำหรับรอยต่องานก่อสร้าง

ในการก่อสร้างอาคาร ที่อยุ่อาศัย ตึกสูง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควรติดระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำ สปริงเกอร์

ระบบตรวจสอบควันไฟ ระบบตรวจสอบความร้อน หรือ ระบบที่ใช้ก๊าซในการดับไฟเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์จากการใช้น้ำดับเพลิง รวมถึงบันไดหนีไฟ ปัจจุบันมีกฏหมายควบคุมในการก่อสร้างตึกด้วยในเรื่องของภัยต่างต่างที่อาจเกิดขึ้น  นอกจากระบบต่างๆที่ต้องมีแล้ว หากในกรณีที่เกิดเพลิงไหมขึ้นแล้ว วัสดุภายในอาคารต้องไม่เป้นตัวเร่งให้ไฟติด หรือ ต้องช่วยป้องกันระงับความเสียหายจากเพลิงไหม้นั้นๆด้วย บางครั้งไฟอาจลามไประหว่างรอยต่อ ช่องว่างระหว่างห้อง ช่องว่างระหว่างตึกหรืออุปกรณ์ ในการปิดหรืออุดช่องหว่างเหล่านี้ จึงต้องใช้วัสดุกันไฟลามด้วย ต้องมีความทนทานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วย

 ขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์กันไฟลามสำหรับรอยต่องานก่อสร้าง 3M (Construction Joints) มีหลายอย่างดังนี้ 

(Construction Joints) ดาว คอร์นนิ่ง และ 3M ผ่านการทดสอบ ASTM E1966 (UL 2079) Standard Test Method for Fire-Resistive Joint Systems ซึ่งเป็นการทดสอบระบบกันไฟลามสำหรับรอยต่องานก่อสร้างของผนัง หรือพื้นอาคารที่มีความสามารถในการทนไฟ (Fire Rated Walls and Floors) โดยเฉพาะ กันไฟลามได้สูงสุด 4 ชั่วโมง มีคุณสมบัติช่วยกันเสียง และอาจช่วยให้อาคารได้รับคะแนนในการจัดทำ LEED (Leadership for Energy and Environmental Design) Certification อีกด้วย

3M CP 25 WB SEALANT 298 ML. ผลิตภัณฑ์ยาแนวป้องกันไฟลามสูตรน้ำ ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
3M CP 25 WB SEALANT 298 ML. ผลิตภัณฑ์ยาแนวป้องกันไฟลามสูตรน้ำ ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
CP25 WB
3M IC 15 WB SEALANT 10.1 FI.Oz ผลิตภัณฑ์ยาแนวป้องกันไฟลามสูตรน้ำ ทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง
3M IC 15 WB SEALANT 10.1 FI.Oz ผลิตภัณฑ์ยาแนวป้องกันไฟลามสูตรน้ำ ทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง
IC 15WB
3M CS-195 COMPOSITE SHEET 36"X36"X0.285" ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามชนิดแผ่นคอมโพสิท ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
3M CS-195 COMPOSITE SHEET 36″X36″X0.285″ ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามชนิดแผ่นคอมโพสิท ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
CS-195
3M FIRE BARRIER MORTAR UL 20 KG/BAG ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามชนิดมอร์ตาร์ ทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง
3M FIRE BARRIER MORTAR UL 20 KG/BAG ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามชนิดมอร์ตาร์ ทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง
FIRE BARRIER
3M FS 195 WRAP/STRIP 2"X24" ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามสำหรับท่ออโลหะชนิดแถบเส้น ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
3M FS 195 WRAP/STRIP 2″X24″ ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามสำหรับท่ออโลหะชนิดแถบเส้น ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
FS 195
3M FIRE BARRIER MORTAR T 20 KG/BAG ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามชนิดมอร์ตาร์ ทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง
3M FIRE BARRIER MORTAR T 20 KG/BAG ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามชนิดมอร์ตาร์ ทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง
FIRE BARRIER
3M FIREDAM 150 SEALANT 10.1 Oz ผลิตภัณฑ์ยาแนวป้องกันไฟลามสูตรน้ำ ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
3M FIREDAM 150 SEALANT 10.1 Oz ผลิตภัณฑ์ยาแนวป้องกันไฟลามสูตรน้ำ ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
FIREDAM 150 SEALANT

Related posts