3M FIRE DAM SPRAY 200 ราคาถูก
Fire Barrier Sealants Through Penetration Fire Stops สีกันไฟ

3M FIREDAM SPRAY 200 ราคาถูก

3M FIREDAM SPRAY 200 ราคาถูก    3M FireDam Spray 200  หรือ สีกันไฟ 3M ใช้กับงานกันไฟท…

Read More
วัสดุป้องกันไฟลาม 3M Fire Barrier Protection
บทความ สีกันไฟ เรื่องทั่วไป

น้ำยาป้องกันไฟลาม Fire Retardant Flame Seal

น้ำยาเคลือบป้องกันการลามไฟ  Fire Retardant Flame Seal น้ำยาเคลือบป้องกันไฟลาม หรือ สีกันไฟ…

Read More
ทาสีกันไฟ ราคาสีกันไฟต่อตารางเมตร
บทความ สีกันไฟ เรื่องทั่วไป

สีกันไฟ ราคาต่อตารางเมตร เท่าไหร่?

ราคาสีกันไฟ ราคาต่อตารางเมตร คิดกันอย่างไร วันนี้เราจะมาแนะนำต้นทุนการใช้สีกันไฟกันว่า ต้น…

Read More
บทความ สีกันไฟ เรื่องทั่วไป

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสีกันไฟ (FIRE GUARD)

สีกันไฟ FIRE GUARD หลายท่านยังคงสงสัยว่า สีกันไฟ มีประโยชน์อะไร และมีความจำเป็นมากแค่ไหน ถ…

Read More