วัสดุกันไฟลาม ช่อง shaft
บทความ

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม (FIRE BARRIER SYSTEM)

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม (FIRE BARRIER SYSTEM)   การป้องกันช่องเปิด การออกแบบการป้องก…

Read More
บทความ สีกันไฟ เรื่องทั่วไป

มาตรฐานสีกันไฟ (The standard of Fire Guard)

มาตรฐานสีกันไฟ (The standard of Fire Guard) ผู้ผลิตมักจะต้องทดสอบคุณสมบัติของการทนไฟ, การต…

Read More
การป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรับ Fire Protection
บทความ เรื่องทั่วไป

การป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรับ (Passive Fire Protection)

การป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรับ Passive Fire Protection เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟและควันไฟลุกลาม…

Read More