ซิลิโคนยาแนวกันไฟลาม 3M (3M Fire Barrier Water Tight Sealant 1003 SL)
Construction Joint Water Tight Sealant 1003 SL

ซิลิโคนยาแนวกันไฟลาม 3M Fire Barrier Water Tight Sealant 1003 SL

ซิลิโคนยาแนวกันไฟลาม 3M (3M Fire Barrier Water Tight Sealant 1003 SL)

ซิลิโคนยาแนวกันไฟลาม 3M (3M Fire Barrier Water Tight Sealant 1003 SL)
Self-leveling, ready-to-use, single component, neutral cure, elastomeric silicone firestop that also acts as a barrier to water leakage and airborne sound transmission. For use in horizontal applications. Provides up to 3-hour fire protection. Light gray color, no mixing required.
 • Perimeter Fire Barrier Tested up to 3 hours in accordance with ASTM E 2307
 • Firestop tested up to 3 hours in accordance with ASTM E 814 (UL 1479) & CAN/ULC S115
 • Fire Resistance tested for construction joint systems in accordance with ASTM E 1966 (UL 2079)
 • Meets UL Water Leakage Test, W Rating – Class 1 requirements
 • Compatible for use with CPVC piping
 • Helps minimize sound transfer
 • ± 31% compression/extension capability
 • Applied with conventional caulking equipment (excellent caulk rate)
 • Self-leveling, Halogen-free formula
 • Excellent adhesion
 • Excellent weatherability during construction
 • Re-enterable/repairable

Related posts