ทาสีกันไฟ ราคาสีกันไฟต่อตารางเมตร
บทความ สีกันไฟ เรื่องทั่วไป

สีกันไฟ ราคาต่อตารางเมตร เท่าไหร่?

ราคาสีกันไฟ ราคาต่อตารางเมตร คิดกันอย่างไร

ทาสีกันไฟ ราคาสีกันไฟต่อตารางเมตร

วันนี้เราจะมาแนะนำต้นทุนการใช้สีกันไฟกันว่า ต้นทุนหรือราคาต่อตารางเมตร  เค้าคิดกันที่เท่าไหร่

เราต้องแบ่งต้นทุนออกเป็น สองส่วนคือ ราคาเนื้อสี และ ราคาค่าเเรงช่าง ซึ่งจะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีก

หากเราทาสี 3 รอบจะมีค่าใช้จ่ายดังสมการด้านล่างนี้

ราคาสีประกอบไปด้วย 

1. สีรองพื้นกันสนิม

2. สีกันไฟ

3. สีทับหน้าเพื่อความสวยงาม

ค่าแรงทาสีประกอบไปด้วย

1.ค่าแรงทาสีรองพื้น

2. ค่าแรงทาสีกันไฟ

3. ค่าแรงทาสีชั้นนอกเพื่อความสวยงาม

 

เมื่อนำมาเข้าสมการค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างทาสีกันไฟ   = (สีรองพื้น + ราคาสีกันไฟ + ราคาสีทับหน้า + ค่าแรงทารองพื้น + ค่าแรงทาสีกันไฟ + ค่าแรงทาสีชั้นนอก) / ตร.ม.

จากตารางค่าแรง และค่าวัสดุด้านล่าง

.ใช้สีกันสนิมและสีน้ำมันอครีลิค

ราคาค่าจ้างทาสี = [(16+140*+50)]+[(30+30+30)]

= [(16+140+50+30+30+30)]

=296

          ราคาค่าจ้างทาสีทนไฟ      =296 บาท /ตร.เมตร**

          ราคาค่าแรงทาสีอย่างเดียว= 90 บาท/ตร.ม. (ไม่รวมนั่งร้าน )

หมายเหตุ ราคาจริงจะขึ้นอยู่กับหน้างาน ความยากง่ายในการทาสี และการต่อรองครั้งสุดท้าย

  • ราคาประเมินคร่าวๆเป็นตัวอย่างวิธีคิดราคา แล้วแต่ราคาจริงอาจเปลี่ยนได้แล้วแต่ราคาสีที่เลือกใช้จริง
  • * กรณีที่พื้นที่มากกว่า 5000 ตร.ม.
  • *ราคาสีทนไฟคิดจาก 1 ถัง ราคา 3500 บาท ทาได้ 25ตร.เมตร. ฉะนั้น  ราคาสีทนไฟ/ตร.ม. = 140 บาท/ตร.ม.
  • โดยปกติสีกันไฟ 1 ถังขนาด  18ลิตร สามารถทาพื้นผิวได้ประมาณ 25 ตารางเมตร  โดยจะมีความหนาเนื้อสีตามาตรฐานอยู่ที่ 500 ไมครอนเมื่อทา 2-3 ชั้น
  • ราคาอาจถูกลงอีกหากไม่ทาสีทับหน้าสีกันไฟ
  • ราคานี้ไม่ได้รวมการต่อนั่งร้านทาสี

 

 

ค่าแรงทาสีทั่วไปตามตาราง

สีกันไฟ ราคาต่อตารางเมตร

 

ราคารับจ้างทาสี ปกติจากช่างผู้รับเหมาทั่วไป

ค่าแรงบ้านใหม่  ตรม. ละ 30  –  45  บาท

ค่าแรงบ้านเก่า ตรม. ละ 45 – 60 บาท

ค่าของ + ค่าแรง บ้านใหม่ ตรม. ละ 90 – 120 บาท

ค่าของ + ค่าแรง บ้านเก่า ตรม. ละ 120 – 150 บาท

หมายเหตุ ราคาจริงจะขึ้นอยู่กับหน้างาน ความยากง่ายในการทาสี และการต่อรองครั้งสุดท้าย

 

 

Related posts