บทความ สีกันไฟ

สีกันไฟ Fire Guard มีกี่ชนิด หรือแบ่งได้กี่ประเภทครับ?

สีกันไฟ Fire Guard มีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

สีกันไฟมีกี่ชนิด fire guard หรือแบ่งได้กี่ประเภท สีกันไฟมีกี่ชนิด หรือแบ่งได้กี่ประเภท

  •  สีกันไฟที่มีตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ เป็นส่วนประกอบ (Single Part Solvent-Based) นิยมใช้กับโครงสร้างที่อยู่ภายนอกอาคาร ที่ส่วนใหญ่แล้วต้องสัมผัสกับสภาวะอวดล้อมโดยตรง
  • สีกันไฟที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ (Single Part Water-Base) นิยมใช้กับโครงสร้างภายในอาคาร มีกลิ่นที่ไม่รุนแรง แต่มีสิ่งที่ต้องระวังตรงที่สีกันไฟประเภทนี้ไม่ทนทานต่อสวาภะความชื้นและอุณหภูมิที่ต่ำ
  • Two-Part Epoxy Solvent Free หรือ Solvent-Based สีกันไฟประเภทนี้จะมี Epoxy เป็นตัวประสาน มีความทนทานต่อคลื่นความร้อนและการสึกกร่อนได้ดีกว่า 2 ประเภทแรก ทำให้นิยมใช้กับพื้นที่ที่มีการซ่อมบำรุงได้ยาก เช่น โครงสร้างในทะเล โรงงานเคมีอันตราย เป็นต้น

สีกันไฟมีกี่ชนิด หรือแบ่งได้กี่ประเภทครับ?

Related posts