scg firebarrier
Seallant

วัสดุยาแนวรอยต่อและอุดรอยต่อ ชนิดโพลียูรีเทน

วัสดุอุดรอยต่อคืออะไร

คุณลักษณะ  PU SEALANT

เป็นโพลียูรีเทนชนิดพร้อมใช้งาน
ใช้อุดรอยต่อหรือยาแนวรอยต่อในการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมและการก่อสร้าง มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อ
สภาพภูมิอากาศไม่ไหลย้อนป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
ได้ดีเกาะกับวัสดุเกือบทุกชนิดได้ดีโดยไม่
ต้องทาน้ำยารองพื้น ยกเว้น บางพื้นผิวที่มีการเสื่อมสภาพ
ในจำนวนมาก

 

คุณสมบัติ PU SEALANT

 • สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องทำการผสม
  ไม่ต้องสารเร่งใดๆ เพื่อทำให้แข็งตัว เพียงใช้
  ความชื้นในอากาศโดยรอบ เป็นตัวทำปฏิกิริยาให้
  แข็งตัว
  รับและทนต่อการขยายและหดตัวของรอยต่อได้ดี
  มีความยืดหยุ่นสูง
  ยึดเกาะกับพื้นผิวหลายชนิดได้ดีเช่น คอนกรีต
  ไม้ กระจก อลูมิเนียม เป็ นต้น
  แม้จะติดตั้งในแนวดิ่ง ก็ไม่เกิดการไหลย้อน
  ไม่ทำให้เกิดคราบบนผิวคอนกรีตหรือปูน
  ป้องกันการเชื้อราได้ดี
  สามารถทาสีทับได้ โดยควรรอให้แห้งก่อนการ
  ทาสี

 

ลักษณะการใช้งาน PU SEALANT

ใช้กับรอยต่อเพื่อการขยายตัว รอยต่อเพื่อการ ก่อสร้าง รอยต่อของวัสดุต่างชนิด

(สำหรับงาน พี้น , ผนัง , ชั้นใต้ดิน , ตึกสูง )

ใช้กับรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตหล่อส าเร็จ

ใช้ยาแนวรอยต่อแผ่นคอมโพลิท , กระเบื้อง , คอนกรีต , โลหะต่างๆ

ใช้ยาแนวรอยต่อระหว่างเฟรมอลูมิเนียมกับปูน , ปูนกับปูน

ใช้ซ่อมแซมหรือปิดรอยแตกร้าวที่ไม่มีการเคลื่อนตัวเช่น รอยร้าวบนพื้นดาดฟ้า , พื้นอาคาร และ ผนังคอนกรีต

Related posts