การป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรับ Fire Protection
บทความ เรื่องทั่วไป

การป้องกันไฟลาม Fire Stop ต้องทำอย่างไร

การป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรับ Fire Protection

ไฟไหม้เป็นอะไรที่น่ากลัวมาก ทำความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมหาสารแทบไม่เหลืออะไรเลย ทางที่ดีควรติดตั้งระบบดับไฟ และ อุปกรณ์วัสดุกันไฟลามให้เรียบร้อย รวมถึงการทำประกันอัคคีภัย จะช่วยชดเชยความสูญเสียได้ดีระดับหนึ่งทีเดียว

เรามาดูกันว่ามีมาตรฐานการป้องกันไฟลามหรือ ควันไฟ มีวิธีอะไรบ้าง จากตัวอย่างที่เอาจะเป็นระบบการป้องกันจากคู่ มือ Fire Barrier Protection ของ 3M  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบกันไฟลาม มีวัสดุให้เลือกใช้ครบครันนะครับ

การป้องกันไฟลามและควันลามในงานระบบไฟฟ้า
1 ความต้องการทั่วไป
การป้องกันไฟและควันลามต้องเป็นตาม NEC หัวข้อที่ 300-21 และ ASTM
2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควัน ตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟ สายไฟ และบัสเวย์ ฯลฯ ซึ่งผ่านผนังห้องหรือพื้นห้อง
3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
3.1 วัสดุหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้ป้องกันไปและควันลาม ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ UL รับรอง
3.2 วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
3.3 วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องไม่เป็นพิษขณะติดตั้งหรือขณะเกิดเพลิงไหม้ สามารถถอดออกได้ง่ายในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3.4 ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย
3.5 วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลาม ต้องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเพลิงไหม้
3.6 ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับความร้อนสูง
4 การติดตั้ง
4.1 ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของแนวผนังกันไฟ (Fire Walls) หรือพื้นอาคาร ต้องติดตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลาม
4.2 การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตอุปกรณ์และวัสดุดังกล่าว
4.3 ช่องเปิดสำหรับท่อสายไฟ หรือบัสเวย์ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต ก็ต้องหุ้มปิดไว้ด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลามด้วย

การป้องกันไฟลามและควันลามในงานเครื่องกล
1 ความต้องการทั่วไป
1.1 โดยทั่วไป การป้องกันไฟ และควันลามต้องเป็นตามหัวข้อ 300-21 ของ NED และ ASTM
1.2 ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้ง วัสดุ หรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟ และควัน ตามช่องเปิดของท่อต่าง ๆ ซึ่งผ่านแนวผนังกัน          ไฟและพื้นทุกชั้น
1.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค

วัสดุหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ UL รับรอง

วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
– วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องไม่เป็นพิษขณะติดตั้งหรือเกิดเพลิงไหม้ สามารถถอดออกได้ง่ายในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
– ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย
– วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลามต้องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อน หรือหลังเกิดเพลิงไหม้
1.4 การติดตั้ง
– ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง หรือพื้นห้อง หรือฝ้าเพดาน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ หรือวัสดุป้องกันไฟ และควันลาม
– การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต อุปกรณ์และวัสดุดังกล่าว
– ช่องเปิดทุกช่องสำหรับท่อต่าง ๆ ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคตต้องหุ้มปิดไว้ด้วยวัสดุป้องกันไฟ และควันลามด้วย

Related posts